Adliyelerin yoğunluğu ve bu konuda tecrübeli avukat bulmanın önemi nedeniyle İstanbul boşanma avukatları bulmak bakımından önemli bir İldir.
Boşanma davalarının hızlı ve sorunsuz bir biçimde son bulması, boşanmanın ardından bir takım yasal problemler ile karşı karşıya kalmamak adına boşanma ve .aile hukuku konusunda profesyonel bir boşanma avukatı ile çalışmanın yararı ve önemi kabul edilen bir gerçektir.

Boşanma Avukatı ile Hızlı ve Problemsiz Boşanmak:

Şüphesiz en iyi ve en hızlı boşanma tarzı eşlerin boşanma ve boşanma sonuçları konusunda tam bir uzlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır.
Eğer tarafların arasındaki evlilik en az 1 yıl sürdüyse anlaşmalı bir boşanma davası açılarak evlilik, çekişmeli bir boşanma davasına kıyasla boşanma avukatı ile daha hızlı bitirilebilir.

Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde adliyelerdeki iş yoğunluğundan kaynaklı boşanma davaları açıldığında ilk duruşma günü olarak 3.– 5 ay sonrası için ilk duruşma günü verilmektedir.Ancak alanında uzman,iletişimi kuvvetli boşanma avukatları bu süreci kısaltabilmekte önem arz etmektedir. Avukatlarımız tarafından anlaşmalı boşanma davaları birkaç gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Boşanma Avukatı Derya Tereci Yıldırım Tavsiye

Boşanma davasında Avukat Derya Tereci Yıldırımın rolü: Boşanma davası sürecini anlamak ve beklentilerinizi belirlemek için Avukat Derya Tereci Yıldırımın size danışmanlık yapacaktır. Avukatınız olarak boşanma davası sürecinde ilgili yasaları uygulamak ve size hakkınız olanlar konusunda rehberlik yapmaktayız. Boşanma davası sürecinde eşler arasında uzlaşma sağlamaya çalışmaktayız. Sizin haklarınızı koruyacak ve size en uygun sonucu elde etmek için mücadele etmekteyiz. Avukatınız boşanma davası için gerekli belgeleri toplayacak ve duruşma esnasında size destek olmaktayız. Bakırköy boşanma davası sonunda verilen kararları izleyecek ve uygulanması gerektiğinde müdahil olmaktayız.

Bakırköy boşanma avukatı tavsiyesi için referanslar, araştırma, ilgi alanları, iletişim ve tanıdıklar aracığıyla veya internet üzerinden telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçip görüşme ayarlayabilirsiniz.

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

 • Başvuru: Eşlerden birinin boşanma davası açmak için mahkemeye başvurusu yapması gerekmektedir.
 • Belgelendirme: Mahkemeye gerekli belgeleri sunmak gerekmektedir (örneğin evli olduğunuzu gösterir belge, çocuklarınızın doğum belgesi, birlikte mal varlığınız vb.).
 • Görüşmeler: Eşler ve avukatları arasında görüşmeler yapılabilir ve bir uzlaşma sağlanmaya çalışılabilir.
 • Duruşma: Eğer bir uzlaşma sağlanamazsa, duruşma yapılacaktır ve mahkeme boşanma kararını verir.
 • Karar: Boşanma kararı verildiğinde, eşlerin mal birliği dağıtımı, çocuk hakları gibi konular karara bağlanır.
 • İzleme: Boşanma kararı verildikten sonra, kararın uygulanması ve izlenmesi gerekmektedir.

Boşanma Davasında Delil Sunumu ve Tanık Dinletme

 • Delil Sunumu: Boşanma davasında eşlerin her birinin mahkemeye kanıtlarını sunması gerekmektedir. Bu deliller evli olduğunuzu gösterir belgeler, mal varlığı hakkında belgeler, birlikte geçirdiğiniz zaman hakkında belgeler vb. olabilir.
 • Tanık Dinletme: Eşler ya da avukatları, tanıkları dinleterek boşanma davasında kanıt sunabilirler. Tanıklar evlilik sürecinde yaşadıkları olayları veya eşlerin davranışlarını belgeleyebilirler.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Derya Tereci Yıldırım

Çekişmeli boşanma, taraflar arasında anlaşma sağlanamayan boşanma türüdür. Çekişmeli boşanma sürecinde, eşler arasında belirli konular (maliyet, çocuk bakımı, mülk bölüşümü vb.) üzerinde uyuşmazlıklar bulunabilir. Çekişmeli boşanma durumlarında, bir çekişmeli boşanma avukatı eşlere danışmanlık yapabilir ve onların haklarını savunabilir. Ayrıca, çekişmeli boşanma davalarında, çekişmeli boşanma avukatı taraflar arasında uzlaşma sağlamaya ve dava sürecini yönetmeye yardımcı olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Derya Tereci Yıldırım’ın Rolü

 • Danışmanlık: Avukat eşlerin boşanma işlemleri, yasal hakları ve yükümlülükleri hakkında danışmanlık yapar.
 • Savunma: Avukat eşinin haklarını ve çıkarını savunur ve boşanma davası sürecinde gerekli tüm yasal adımları atar.
 • Delil Sunumu: Avukat boşanma davasında eşinin lehine olan belgeleri ve tanıkları toplar ve mahkemeye sunar.
 • Tanık Dinletme: Avukat, boşanma davasında tanıklardan bilgi toplar ve tanıkları dinlemek için mahkemeye talep eder.
 • Uyuşmazlık Çözümü: Avukat, boşanma davası sürecinde eşlerin arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için müzakere yapar ve eşlere uygun bir çözüm bulmaya çalışır.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası Arasında Farklar

 • Uyuşmazlıklar: Anlaşmalı boşanma, taraflar arasında mutabakat sağlanmış olan boşanma türüdür, çekişmeli boşanma ise taraflar arasında anlaşma sağlanamayan boşanmadır.
 • Süre: Anlaşmalı boşanma süreci taraflar arasında uyuşma sağlandığı için daha hızlı ve kolay olabilir. Çekişmeli boşanma ise taraflar arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle daha uzun ve zor olabilir.
 • Mahkeme katılımı: Anlaşmalı boşanmada, mahkeme müdahil olmayabilir veya sadece boşanma kararını onaylamakla sınırlı kalabilir. Çekişmeli boşanmada ise, mahkeme daha fazla müdahil olabilir ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için karar verme yetkisine sahip olabilir.
 • Maliyet: Anlaşmalı boşanma sürecinin maliyeti daha düşük olabilir çünkü dava süreci kısadır ve mahkeme katılımı daha azdır. Çekişmeli boşanma ise taraflar arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle daha pahalı olabilir.
 • Sonuç: Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar arasında mutabakat sağlandığı için sonuç daha düzenli ve uyumlu olabilir. Çekişmeli boşanma ise mahkeme kararıyla belirlenir ve taraflar arasında uyuşmazlıklar kalabilir.

Boşanma Davaları Hakkında Röportajımız

Türkiye’nin En İyi Boşanma Avukatı Derya Tereci Yıldırım

Türkiye’deki en iyi boşanma Avukatı Derya Tereci Yıldırım’ı boşanma davanızı açma sürecinizde yanınızda olmaya hazır eğer kişisel tercihinize göre en uygunu olanı seçecekseniz doğru adrestiniz.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı, boşanma sürecinde eşler arasında ortak mülklerin bölüştürülmesidir. Bu, eşlerin evlilik süresi boyunca kazandıkları maddi kaynakların (ev, tasarruf hesabı, araç vb.) bölüştürülmesi anlamına gelir. Mal paylaşımı, boşanma kararı verildikten sonra yapılır ve yasalar gereği eşler arasındaki maddi sorumluluğun dengelemesi amaçlanır. Çekişmeli boşanma durumlarında, mahkeme mal paylaşımı konusunda karar verebilir.

Mal Paylaşımı Davası Süresi

Mal paylaşımı davası süresi, ülkeden ülkeye ve o ülkedeki yasalar ve uygulamalardan farklılık gösterir. Genel olarak, boşanma süreci tamamlandıktan sonra ve boşanma kararı verildikten sonra açılan mal paylaşımı davaları, boşanma davasına kıyasla daha uzun sürebilir. Ancak, durumun ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların şiddeti de davayı hızlandırma veya yavaşlatma etkisi olabilir. Genel olarak, mal paylaşımı davaları birkaç ay ila birkaç yıl arasında sürebilir.

Mal Rejimi Türleri

Mal rejimleri, evli çiftlerin maddi kaynaklarının nasıl yönetileceği ve paylaşılacağını tanımlar. Türkiye’de geçerli olan mal rejimleri şunlardır:

 • Eşit Paylaşım Rejimi: Eşlerin ortak maddi kaynaklarını eşit olarak paylaşması anlamına gelir.
 • Ayriyeten Malik Olma Rejimi: Eşlerin maddi kaynaklarının birbirinden ayrı olarak kullanılması anlamına gelir.
 • Karışık Malik Olma Rejimi: Eşlerin maddi kaynaklarının ortak ve ayrı olarak kullanılması anlamına gelir.
 • İhtiyati Haciz Rejimi: Eşlerin ortak maddi kaynaklarının birbirlerine karşı ihtiyati haciz yapması anlamına gelir.

Mal rejimi seçimi, evli çiftler tarafından mutabakatla yapılabilir veya mahkeme tarafından belirlenebilir. Mal rejimi boşanma durumunda da değişebilir.

Nafaka Nedir?

Nafaka, boşanma durumunda evli çiftlerin ekonomik olarak birbirine yardımcı olma yükümlülüğüdür. Nafaka, boşanma kararı verildikten sonra eşlerin ihtiyaçlarına göre belirlenir ve eşlerin ekonomik durumu, yaşı, mesleği, sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebilir. Nafaka, boşanma sürecinde yalnızca boşanma kararı verilen eş için ödenir ve diğer eşin ekonomik durumunu destekleme amaçlıdır. Nafaka miktarı, mahkeme tarafından belirlenebilir veya taraflar arasında anlaşma ile çözülebilir.

Nafaka Çeşitleri

Türkiye’de geçerli olan nafaka çeşitleri şunlardır:

 • Çocuk Nafakası: Boşanma durumunda çocuklar için ödenen para miktarıdır.
 • Eş Nafakası: Boşanma durumunda eşlerin ekonomik durumlarını destekleme amaçlı ödenen para miktarıdır.
 • Geçici Nafaka: Boşanma sürecinde eşlerin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı geçici olarak ödenen para miktarıdır.
 • Kalıcı Nafaka: Boşanma kararı verildikten sonra eşlerin ekonomik durumlarını destekleme amaçlı ödenen para miktarıdır.

Nafaka miktarı, mahkeme tarafından belirlenebilir veya taraflar arasında anlaşma ile çözülebilir. Nafaka miktarı, eşlerin ekonomik durumları, yaşları, meslekleri, sağlık durumları gibi faktörlere göre değişebilir.

Boşanma Avukatı Derya Tereci Yıldırım’ın baktığı davalardan bazıları;

 • Anlaşmalı Boşanma
 • Çekişmeli Boşanma
 • Nafaka Arttırılması
 • Nafaka Kaldırılması
 • Velayet Kaldırılması
 • Mal Paylaşımı
 • Akıl Hastalığı
 • Fiili Ayrılık
 • Şiddetli Geçimsizlik
 • Terke Etmeye Dayalı Boşanma
 • Zina
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
 • Maddi ve Manevi Tazminat
 • Velayetin Değiştirilmesi
 • Velayet Talebi
 • Mal Ayrılığı
 • Evliliğin İptali
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Nafaka İndirilmesi

Avukat Derya Tereci Yıldırım Hukuk Bürosu olarak boşanma ve boşanmaya bağlı bütün davalara, evlilik birliğinin sonlandırılması, velayet davaları, maddi manevi tazminat adına açılan davalara büromuz hizmet vermektedir. Büromuzda ki hizmetler aile hukuku, nafaka, miras hukuku gibi boşanmaya bağlı olan tüm davalara hizmet vermekteyiz.

Boşanma Avukatı

Yaşadığınız sorunları bizler ile paylaşmaktan kesinlikle çekinmeyin, istenilen sonuçları almamız için en önemli ayrıntılardan biride budur.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası,Boşanma davalarının bir türüdür.En hızlı ve kısa sürede boşanmak istiyorsanız anlaşmalı boşanma davası açmanız gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular?

Ülkemizde mahkemelere intikal eden hukuki konuların büyük bir kısmı tarafların ya da taraflardan en azından bir kişinin hukuki yardım almadan işlem yapmasından kaynaklanmaktdadır.

Avukata Sor

Tüm avukatlık işlemlerinde sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ ?

DOĞRU YÖNLENDİRME

Yapılacak işlemler konusunda her adımda doğru hareket edilmelidir bunun bilincinde olarak müvekkillerimizle ilk andan itibaren beraber hareket ederek en doğru yola yönlendiriyoruz.

MEMNUN MÜVEKKİLLER

Sorunlarını benimseyip özellikle yoğun uğraşlar vererek müvekkilerimizi memnun etmekteyiz hedefimiz bu memnuniyetin uzun yıllar devam etmesini sağlamaktır.

TECRÜBELİ BİR EKİP

Bir Avukatı Başarılı Yapan Geçmişteki Deneyimleridir” Her dava bir tecrübe kazandırır senelerin verdiği deneyimler ile sizlerin sorunlarına çözüm üretiyoruz.

bakırköy boşanma avukatı
ZORU BAŞARMAK

Önemli olan karmaşık olan davalarda avukatlığın hakkını verebilmektir, engebeli yollar elbetteki olacak, asıl o yollar geçildiğinde insanlar memnun oluyorsa, biz o yolları aşmaya varız.

GİZLİLİK İLKEMİZ

Müvekkillerimizin yaşamış oldukları durumlar ne olursa olsun sadece hukuki olarak değil insani olarak’da mevcut durum tamamıyla gizli kalmaktadır.

GENİŞ HİZMET ALANI

Sadece belirli bir alanda değil hukuki her alanda sizlere destek olmak için tüm yenilikleri takip ederek sizlerin karşılaştığı problemlerde yanınızda olmaktan memnuniyet duyarız.

AVUKAT DERYA TERECİ YILDIRIM

HAKKINDAKİ YORUMLAR
Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin