aile hukuku davaları

Aile hukuku, aile ilişkilerini ele alan, medeni hukukun içerisinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Hukuk büromuz,aile hukuku ile ilgili oluşabilecek tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermekte olup,söz konusu uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine etkin ve hızlı bir çözüm sunmaktadır.

 • Nişanlanma

 • Nişanın bozulması

 • Nafaka&Velayet

 • Boşanma&Maddi ve Manevi Tazminat

 • Aile Konutu

 • Vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık

 • Ayrılık

 • Malların Tasfiyesi

borçlar hukuku davaları

Hukukta en geniş yer kaplayan alanlardan biri de borçlar hukukudur.Borçlar Hukuku,borç ilişkisinin kurulmasını,hükümlerini,türlerini ve borç ilişkisinin sonlanmasını düzenleyen kapsamlı bir özel hukuk dalıdır.

Hukuk büromuz,borçlar hukuku kapsamında aşağıda belirttiğimiz davalarda hizmet vermektedir.

 • Hukuki Danışmanlık,

 • Alacak Davaları,

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,

 • Kira Alacağı Davaları ve Tahliye Davaları,

 • Müdahalenin Men-i davaları,

 • Tapu İptal ve Tescil Davaları,

ceza hukuku davaları

İnsan davranışları ile ,kanuna aykırı hareket ve davranışlarla oluşan suçların, kanundaki yaptırımlarını belirleyen hukuk dalına Ceza Hukuku denilmektedir. Ceza Hukuku, toplumsal yaşamda meydana gelen kanuna aykırı fiil ve Eylemlerin, toplumsal barışın sağlanması ve kamu düzeninin korunması için düzenlenmiş bir dalıdır.

Ceza Hukuku ile, kanunda suç sayılan fiil ve eylemleri işleyenler hakkında bir yaptırım uygulanmakta ve bir taraftan toplum barışı ve huzuru sağlanmaya çalışılmakta, diğer taraftan suçlunun ceza alarak ıslah olmasını ve topluma katılmasını sağlamaya çalışılmaktadır.

 • Ceza düzeninin işlevi

 • Ceza hukuku ve politika ilişkisi

 • Baskıcı ceza hukuku

 • Ayrıcalıkçı Ceza Hukuku

 • Özgürlükçü Ceza Hukuku

 • Ceza hukuku ve ahlak ilişkisi

gayrimenkul hukuku davaları

Gayrimenkul Hukuku için,eşya hukuku ile bağlantılı olan,gayrimenkul ve taşınmazlar etrafında oluşan bir hukuk dalıdır diyebiliriz.Gayrimenkul hukuku,geniş ve kapsamlı bir alan olup,bu konudaki yatırımlarınızda oluşacak hukuki uyuşmazlıklarınızda uzman ekibimiz ile hukuki destek sunarak,bu konudaki maddi kayıplarınızı önlemeye alışmaktayız.

 • Tapu İptal ve Tescil Davaları

 • Tasarrufun İptali Davaları

 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Hazırlama

 • Kira Bedeli Tespit Davaları

 • Kira Arttırım Davaları

 • Tahliye Davaları

icra ve iflas hukuku davaları

Günümüz ekonomik piyasasında, iş dünyasının kapladığı alan ve Şirketlere verilen önem büyüktür. Şirketlerin, gerek alışveriş halinde olduğu şirketlerle olsun, hizmet sunduğu kişilerle olsun, mal sattığı- mal aldığı diğer şirketlerle olsun, işçilerle olsun hukuki problemleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu konuda bizler, şirket avukatı olarak, danışmanlık verdiğimiz şirketler için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

 • Şirketlerin 3.kişiler ile yapacağı sözleşmeleri hazırlamak, Hazır sözleşmeleri inceleyip bu konuda hukuki destek sağlamak, olası riskleri belirlemek ve önüne geçmek, belirlenen hususları yasal zemine oturtmak,

 • Şirket toplantılarında talep olur ise şirketi temsilen bulunmak,

 • Şirketlere hukuki danışmanlık vererek, olası hukuki problemler hakkında önlem almak, mevcut hukuki problemlere çözüm bulmak gibi…

 • Şirket lehine veya aleyhine açılmış davaları takip etmek,

 • Şirketin alacaklarını takip etmek, tahsil edemediği çek-senet-fatura alacakları gibi evraklar hakkında icra takibi başlatmak,

 • Şirketlerin işçiler ile aralarında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak, Oluşabilecek uyuşmazlıklar hakkında tutanak tutmak, ihtarname göndermek,

iş hukuku davaları

İş, işçi, işveren gibi konuları ele alan, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalına İş Hukukudenmektedir.
İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmek, geçimlerini sağlayabilmek için geçmişten buyana çalışmış ve para kazanmaya çalışmışlardır. Özellikle Sanayilerin kurulması ile birlikte, sanayilerde ve fabrikalarda yüzlerce işçi zor şartlarda çalıştırılmıştır. Halen daha da işçiler zor şartlarda çalıştırılabilmektedir. Bu konudaki hukuki uyuşmazlıkları düzenlemek adına iş hukuku oluşmuştur.

 • İşçi çalıştığı iş yerinde işi özenle yapmalıdır.

 • İşçinin Sadakat Borcu bulunmaktadır.

 • İşçinin Rekabet etmeme borcu.

 • İş Kazası

 • İşçilik Alacakları&Arabulucuk

 • İşe İade Davaları

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası,Boşanma davalarının bir türüdür.En hızlı ve kısa sürede boşanmak istiyorsanız anlaşmalı boşanma davası açmanız gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ülkemizde mahkemelere intikal eden hukuki konuların büyük bir kısmı tarafların ya da taraflardan en azından bir kişinin hukuki yardım almadan işlem yapmasından kaynaklanmaktdadır.

Boşanma Avukatı

Yaşadığınız sorunları bizler ile paylaşmaktan kesinlikle çekinmeyin, istenilen sonuçları almamız için en önemli ayrıntılardan biride budur.

Avukata Sor

Tüm avukatlık işlemlerinde sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Boşanma Davaları Hakkında Röportajımız

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ ?

DOĞRU YÖNLENDİRME

Yapılacak işlemler konusunda her adımda doğru hareket edilmelidir bunun bilincinde olarak müvekkillerimizle ilk andan itibaren beraber hareket ederek en doğru yola yönlendiriyoruz.

MEMNUN MÜVEKKİLLER

Sorunlarını benimseyip özellikle yoğun uğraşlar vererek müvekkilerimizi memnun etmekteyiz hedefimiz bu memnuniyetin uzun yıllar devam etmesini sağlamaktır.

TECRÜBELİ BİR EKİP

Bir Avukatı Başarılı Yapan Geçmişteki Deneyimleridir” Her dava bir tecrübe kazandırır senelerin verdiği deneyimler ile sizlerin sorunlarına çözüm üretiyoruz.

bakırköy boşanma avukatı
ZORU BAŞARMAK

Önemli olan karmaşık olan davalarda avukatlığın hakkını verebilmektir, engebeli yollar elbetteki olacak, asıl o yollar geçildiğinde insanlar memnun oluyorsa, biz o yolları aşmaya varız.

GİZLİLİK İLKEMİZ

Müvekkillerimizin yaşamış oldukları durumlar ne olursa olsun sadece hukuki olarak değil insani olarak’da mevcut durum tamamıyla gizli kalmaktadır.

GENİŞ HİZMET ALANI

Sadece belirli bir alanda değil hukuki her alanda sizlere destek olmak için tüm yenilikleri takip ederek sizlerin karşılaştığı problemlerde yanınızda olmaktan memnuniyet duyarız.

AVUKAT DERYA TERECİ YILDIRIM

HAKKINDAKİ YORUMLAR
Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin