Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

 

Adliyelerin yoğunluğu ve bu konuda tecrübeli avukat bulmanın önemi nedeniyle İstanbul boşanma avukatları bulmak bakımından önemli bir İldir.

Boşanma davalarının hızlı ve sorunsuz bir biçimde son bulması, boşanmanın ardından bir takım yasal problemler ile karşı karşıya kalmamak adına boşanma ve .aile hukuku konusunda profesyonel bir boşanma avukatı ile çalışmanın yararı ve önemi kabul edilen bir gerçektir.

 

Boşanma Avukatı ile Hızlı ve problemsiz Boşanmak:

 

Şüphesiz en iyi ve en hızlı boşanma tarzı eşlerin boşanma ve boşanma sonuçları konusunda tam bir uzlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davalarıdır.

Eğer tarafların arasındaki evlilik en az 1 yıl sürdüyse anlaşmalı bir boşanma davası açılarak evlilik, çekişmeli bir boşanma davasına kıyasla boşanma avukatı ile daha hızlı bitirilebilir.

Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde adliyelerdeki iş yoğunluğundan kaynaklı boşanma davaları açıldığında ilk duruşma günü olarak 3.– 5 ay sonrası için ilk duruşma günü verilmektedir.Ancak alanında uzman,iletişimi kuvvetli boşanma avukatları bu süreci kısaltabilmekte önem arz etmektedir.

 

Avukatlarımız tarafından anlaşmalı boşanma davaları birkaç gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

 

Kendi takibiniz halinde,davanın belgelerinin eksiksiz ve kusursuz olarak açıldığını varsayarsak ilk duruşmada boşanma kararı sonucu çıksa dahi, gerekçeli kararın yazılması,. taraflara tebliği, istinaf sürelerinin dolması gibi süreçler de minimum 2-3 ay gibi bir vakit aldığından anlaşmalı boşanma davası yüksek ihtimalle 6 aylık bir süreci kapsayabilmektedir.

 

Fakat bu alanda profesyonel ve tecrübeli boşanma avukatları ile süreçte birlikte çalışarak anlaşmalı boşanma davalarındaki toplam süre 3-5 güne kadar düşebilmektedir.

Boşanma Avukatı
bosanma-avukati

 

Boşanma Avukatı ve Boşanma Nedenleri:

Boşanma davası talebinde bulunabilmek için özel ve genel sebepler bulunmaktadır ve  Medeni Kanun’da bu sebeplere yer verilmiştir.

Boşanma nedenleri kısaca zina, cana kasıt, çok kötü muamele veya gurur kırıcı davranış, suça karışmak ve haysiyetsiz hayat sürdürmek, terkedilmek, ruh hastalığı ve dengesizlik ve evlilik birliğinin sarsılması bir başka deyişle şiddetli geçimsizliktir.

Boşanma davasının bu altı sebepten birisine dayanılarak açılması gerekmektedir. Uygulamada boşanma avukatları, boşanma nedeni olarak genellikle evlilik birlikteliğin temelinden sarsılmasını göstermektedirler.

Bunun nedeni delillerin diğer boşanma nedenlerine göre daha genel olabilmesidir.Örnek verecek olursak;aldatma nedeniyle bir boşanma davası açılıyorsa aldatmaya ilişkin delil sunmak gerekmete,bu belgelenemediği halde dava aldatma ispat edilemediği için rededilebilmektedir.

Veya terk nedeni ile boşanma davası açılıyor ise yine öncesinde bir ihtarname şartı aranmaktadır.Ancak şiddetli geçimsizlik-.evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle bir boşanma davası açılıyor ise,tüm bunlarla beraber genel anlaşmazlıkları da anlatabilir,delillerinizi dosyaya ibraz edebilirsiniz.

 

Türkiye’de açılan boşanma davalarının çok büyük bir kısmının nedeni evlilik birliğinin sarsılması yada başka bir söyleyiş ile şiddetli geçimsizlik nedenine dayanmaktadır.

Boşanma avukatı olarak bizler de bazı durumlarda asıl boşanma nedeni başka olsa bile kanıt kolaylığı ve. pratiklik nedeninden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmayı daha faydalı görmekte,ancak yaşadığınız tüm problemlere dilekçemizde yer vermekteyiz.

Yani eşinizin sadakatsizliğini,evi terk ettiğini,haysiyetsiz bir hayat sürdüğünü,vb… gibi nedenlerinizi dilekçemizde detaylıca belirtmekteyiz.

Boşanma Protokolünün Avukat Tarafından Hazırlanmasının Önemi:

Boşanma protokolleri eşlerin kişisel ve yasal durumuna göre  kişiye, davaya ve olaya özel uyarlanması gerektiğinden, .bütün anlaşmalı boşanma davaları için geçerli olabilecek bir standart boşanma protokolü yoktur.

Eşlerin boşanma gerekçesine, mal rejimi özelliklerine, eşlerin birbirlerinden taleplerine ve aradaki güven ilişkininin ne kadar yüksek olup olmadığına göre  protokolde mutlaka olması gereken maddelerin eşlerin özel durumuna göre boşanma avukatı tarafından uyarlanması gerekir.

Protokolde olması gereken özel bir maddenin olmayışı boşanma davasıyla her şeyin son bulduğu zannedilirken .bir anda özel bir davanın muhatabı olunması sonucunu gündeme getirebilir. Bunun gibi tazminat yada nafakaya ilişkin maddelerde bir takım yasal eksiklilerin bulunması eşlerin tazminat ve nafaka .alacağını bile tehlikeye sokabilir ya da tarafları yüksek bir borç yükü altında sokabilir.

Bu itibarla boşanma protokolünün kesinlikle bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmasını ya da en azından incelenmesini mutlaka önermekteyiz.

Örnek vermek gerekli olur ise,ziynetlere ilişkin bir madde protokole eklenmemiş ise,anlaşmalı boşanma davasından sonra,ziynetlerini talep etmek isteyen kadın ayrıca açacağı bir dava ile ziynet talebinde bulunabilir.

Yine tarafların adına kayıtlı olam malların nasıl paylaşılacağı hususunda anlaşmalı boşanma protokolünde. yer verilmediyse,eşlerden biri mal tasfiyesi için bir alacak davası açma hakkına sahiptir.

Bu sebeple tüm hususları bir defada bitirmek. ve bir daha davalarla uğraşmak istemiyorsanız detaylı bir protokol hazırlatmak menfaatleriniz için önem arz edecektir.

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin