Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır ?

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır ?

 KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR ?

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır ?
Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır?
Kıdem Tazminatı hangi durumlarda Alınır?

Kıdem Tazminatı,iş sözleşmesinin işçi ve işveren tarafından kanunda belirtilen hallerde feshih edilmesi halinde ve işçinin ölümü halinde işveren tarafından
ödenir.İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir.

Evlenme Nedeni ile İşten ayrılan kadın kıdem tazminatı alabilir mi?

İşçi ,söz konusu işyerinde en az 1 yıl çalışmış ise ve evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işten ayrılmış ise ,bu durumda kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.

Askerlik nedeni ile işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

İş sözleşmesinin askerlik nedeni ile sona ermesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.

Emekli olup işten ayrılan işçi Kıdem Tazminatı alabilir mi?

Yaşlılık,emeklilik veya malullük aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla,veya sigorta prim ödeme gün sayısını dolduran işçi veya yaşlılık aylığı bağlanması için
öngörülen süreyi dolduran işçi bu nedenlerden dolayı işten ayrılıyor ise ve en az 1 yıllık kıdemi var ise kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.
Yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı işten tazminat alarak ayrılmak isteyen işçi,işverene işten ayrılacağını ihbar etmeli ve ihbar süresinin sonunda işten
ayrılmalıdır.Aksi taktirde işveren,işçiden ihbar tazminatı talep edebilmektedir.Ancak Yargıtayın bu konuda aksi kararları da mevcuttur.Yani bu
sebeplerin varlığı halinde işten ayrılmak isteyen bir işçi var ise,ihbar süresini beklemesine gerek yoktur.Yargıtaya göre işçi,İhbar süresi tanımadan da işten derhal ayrılabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı,işçinin çalıştığı süreler dikkate alınarak hesaplanır. Burada önemle belirtmek gerekir ki,bazı işverenler işçileri sigortasız çalıştırabilmekte
veya sigortaya bildirimini daha sonra yapabilmektedir.Ancak önemli olan işçinin fiilen işe başladığı tarihtir.

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması ve kanunda sayılan şekillerde iş akdinin sona ermiş olması gerekmektedir.İşçinin kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için 30 günlük ücret ödenecektir.Bu ücret,işçinin en son almış olduğu ücret üzerinden hesaplanacaktır.Yani 3 senedir iş yerinde çalışan bir işçi,işe girdiği yıldan sonra
maaşına zam gelmiş ise,3 yıllık kıdem tazminatı hesaplanırken en son aldığı ücret dikkate alınacaktır.Bu ücret net ücret değil,brüt ücrettir.Yani kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır.

Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

İşçinin kıdem tazminatı talep etme süresi 10 yıllık zaman aşımına tabidir.

Kıdem Tazminatına faiz işler mi? Kıdem Tazminatında faiz hesaplaması nasıl olur?

Eğer işçi işten ayrılırken haklı olmasına rağmen kıdem tazminatını alamamış ise,işçi öncelikle arabulucuya başvuracaktır.Arabulucu sürecinde de anlaşamaz ise dava yolu ile tazminatını alabilecektir.Kıdem tazminatında faiz,mevduata uygulanan en yüksek faizdir.Bu faiz,kıdem tazminatı için uygulanan faiz olup,ihbar tazminatında bu faiz uygulanmaz.Faiz,iş akdinin sonlanmasından itibaren başlayacaktır.İşçinin ölümü halinde ise faiz,işçinin öldüğü tarihten itibaren başlayacaktır.Söz konusu faiz,Merkez Bankasının belirlediği faizdir.

Aynı işverenin değişik işyerlerinde çalışma durumunda Tazminat Alınabilir mi?

Bu durum günlük hayatta karşımıza çıkan problemlerdendir.Ancak işçi,işverenin değişik işyerlerinde kesintisiz ve aralıksız çalışmışsa kıdemi,kesintisiz bir şekilde
hesaplanacak ve aynı iş yerinde çalışmış gibi tazminatı hesaplanacaktır.

İş sözleşmesini fesih eden işçi sonradan ayrılmaktan vazgeçip çalışmaya devam eder ise kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

İşçi bir anlık karar ile işten ayrılmaya karar vermiş ve işverene istifa dilekçesi sunmuş olsa dahi,sonradan çalışmaya devam etmeye karar vermiş ise ve işveren de bu durumu kabul etmiş ise söz konusu fesih geçersiz hale gelecektir.Yani işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken aralıksız olarak hesaplanıp kendisine ödenecektir

Diğer taraftan başka bir örnek verecek olur isek;işveren işçisini daha üst bir pozisyonda çalıştırmak istiyor ise,ancak maaşı artacağı için tazminatlarını ödemek sureti ile girdi-çıktı yapar ise,bu durumda işveren iyi niyetli olmadığından dolayı işçi en son çalıştığı maaş üzerinden tazminata hak kazanacak olup,ödenmiş tazminat hesaptan düşülecektir. Yani iş verenin daha az
kıdem tazminatı ödeme düşüncesi ile yaptığı bu kötü niyetli davranış kabul edilmemekte olup, işçinin tazminatı kesintisiz çalışmış gibi en son aldığı ücret üzerinden hesaplanacaktır. Önceki ödemeler bu hesaptan düşülerek bakiye ücret işçiye ödenecektir.

İşyeri sahibi değişmiş ise,iş yeri devir edilmiş ise,devir alan işveren ,işçilerin tazminatından sorumlu mudur?

İşyerinin el değiştirmesi veya devir edilmesi halinde,devir alan yeni işveren,işçilerin tazminatlarından sorumludur.Bu durumda tazminat yine kesintisiz çalışılmış gibi hesaplanacak ve işçiye ödenecektir.Yeni işveren isterse,kendisinden önceki tazminatlar için eski işverene ödediği rakamı rücu edebilecektir.

İş veren ölmüş ise tazminatları kim ödeyecek?

İş veren ölmüş ise,işçilerin tazminatlarını işverenin mirasçıları ödeyecektir.

Kıdem Tazminatı Nasıl hesaplanır?

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması ve kanunda sayılan şekillerde iş akdinin sona ermiş olması gerekmektedir.İşçinin kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl için 30 günlük ücret ödenecektir.Bu ücret,işçinin en son almış olduğu ücret üzerinden hesaplanacaktır.Yani 3 senedir iş yerinde çalışan bir işçi,işe girdiği yıldan sonra maaşına zam gelmiş ise,3 yıllık kıdem tazminatı hesaplanırken en son aldığı ücret dikkate alınacaktır.Bu ücret net ücret değil,brüt ücrettir.Yani kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır.

Kıdem Tazminatında Zamanaşımı Süresi ne kadardır?

İşçinin kıdem tazminatı talep etme süresi 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Kıdem Tazminatına faiz işler mi?Kıdem Tazminatında faiz hesaplaması nasıl olur?

Eğer işçi işten ayrılırken haklı olmasına rağmen kıdem tazminatını alamamış ise,işçi öncelikle arabulucuya başvuracaktır.Arabulucu sürecinde de anlaşamaz ise dava yolu ile tazminatını alabilecektir.Kıdem tazminatında faiz,mevduata uygulanan en yüksek faizdir.Bu faiz,kıdem tazminatı için uygulanan faiz olup,ihbar tazminatında bu faiz uygulanmaz.Faiz,iş akdinin sonlanmasından itibaren başlayacaktır.İşçinin ölümü halinde ise faiz,işçinin öldüğü tarihten itibaren başlayacaktır.Söz konusu faiz,Merkez Bankasının belirlediği faizdir.

 

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin