Önalım Hakkı Nedir?

Önalım Hakkı Nedir?

Önalım Hakkı Nedir? Önalım Hakkı Nedir  TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 732. Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki hakkını tamamen ya da kısmen üçüncü kişiye satması durumunda, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilir. MADDE 733. Cebri artırmayla yapılan satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. Önalım hakkından feragat etmenin resmi biçimde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi lüzumludur. Belirli bir […]

Daha Fazla
Şufa Hakkı Nedir?

Şufa Hakkı Nedir?

ŞUFA HAKKI NE DEMEKTİR ? Taşınmazlarda paydaşlardan birinin payını paydaş olmayan üçüncü bir şahsa satması durumunda diğer paydaşlara satın alma hakkı tanıyan hakka şufa hakkı adı verilir. Yani paydaşların kendi arasında gerçekleştireceği satışlarda diğer paydaşlar şufa hakkı kullanamaz. Kanunla tanınmış önalım hakkı için, taraflar arasında herhangi bir sözleşme bulunmasına ya da tapuya şerh edilmesine lüzum […]

Daha Fazla
Emlak Ve Gayrimenkul Davası

Emlak Ve Gayrimenkul Davası

Gayrimenkul Hukuku etki alanı itibari ile eşya yani taşınmazlar, arazi, arsa, bağımsız alan(bina, apartman, iş yeri, konut, villa, fabrika) gibi taşınmaz mallarla ilgili hukuki problemlerin konu alan bir hukuk dalıdır.Bu gayrimenkuller,kişilerin oturmak amaçlı veya iş amacı ile kullanılabileceği mülkler olabileceği gibi, yatırım amacı ile de satın alınmış olunan mülkler olabilir. Mesela bir arsada çiftçilik çalışmasıyla […]

Daha Fazla
Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR? Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Eşler evlilik birliğini yürütemediklerine karar verdikleri zaman boşanma kararı almaktadırlar.Eşler her ne kadar boşanma kararı almış olsalar ve boşanma konusunda hemfikir. olmuş olsalar da boşanmanın mali sonuçları hakkında anlaşamamış olabilirler. Anlaşmalı boşanma davalarında,taraflar her konuda anlaşırlarsa bu anlaşma hususlarını bir protokole […]

Daha Fazla
Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası Terekenin Tespiti Davası Tereke Hukuk dilinde miras anlamına gelmektedir.  Mirasçıların terekeyi illa kabul edecekleri söylenemez . Mirasçıların ortak kararıyla eşyalar yedi emin sıfatıyla üçüncü bir kişiye teslim edilebilir. Medeni kanunumuzun 640. maddesinde şu ifadelere yer verilir : Birden çok mirasçı olması durumunda, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak […]

Daha Fazla
Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Boşanma avukatı ve önemi, boşanma davalarında, mal dağılımı, velayetin belirtilmesi, nafaka ve tazminat konularında anlam kazanır bu zaman diliminde yaşayacağınız hukuki olayların lehinize olmasını sağlamak için tecrübeli ve süreçleri iyi bilen bir Boşanma Avukatı’na ihtiyaç duyarsınız; görevimiz tam bu anda başlamaktadır. Boşanma sebepleri 2 ye ayrılır bunlar özel ve genel sebeplerdir. Boşanma nedenleri Türk Medeni […]

Daha Fazla
Ticari Şirket Avukatı

Ticari Şirket Avukatı

Ticari Şirket Avukatı Ticari Şirket Avukatı Günümüz ekonomik piyasısında, iş dünyasının kapladığı alan ve Şirketlere verilen önem büyüktür. Şirketlerin,gerek alışveriş halinde olduğu şirketlerle olsun,hizmet sunduğu kişilerle olsun, mal sattığı-mal aldığı diğer şirketlerle olsun,işçilerle olsun hukuki problemleri kaçınılmaz olmaktadır.Bu konuda bizler,şirket avukatı olarak,danışmanlık verdiğimiz şirketler için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız. -Şirket lehine veya aleyhine açılmış davaları takip […]

Daha Fazla
Muvazaa nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Muvazaa nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Muvazaa nedir, Çeşitleri Nelerdir? Muvazaa nedir, Çeşitleri Nelerdir? Kişinin üçüncü kişilerden mal saklaması ya da mal kaçırması işlemine muvazaa adı verilir. Taraflar asıl amaçlarını saklayarak gerçekten rızaları olmadığı bir sözleşmeyi üçüncü şahıslara karşı varmış gibi göstermek için anlaşmaya varmalarıdır. Söz konusu taraflar şeklen beyan ettikleri rızalarının bulunmadığında ve başka türlü olduğunda hemfikirdirler. Muvazaanın öğeleri, görünürdeki […]

Daha Fazla
1 2 3
Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin