Miras Davası

Miras Davası

ÖLÜMLÜ MİRAS DAVASI Miras hukuku kişi öldükten sonra gerçekleşen ekonomik sonuçlarla ilgilenen hukuk dalıdır. Fakat bu durum mirasçılara her zaman ekonomik olarak menfaat sağlamayabilir. Bu nedenle hukuk alanı mirasçılara reddi miras (mirası reddetme) hakkını vermiştir. Mirası reddetmek isteyen kişiler reddi miras davası açmalıdırlar.   Miras Nasıl Reddedilir? Reddi Miras Davası Nasıl Açılır? Mirasın reddi yazılı […]

Daha Fazla
Mal Paylaşımı Davası

Mal Paylaşımı Davası

Mal Paylaşımı Davası Boşanma ile birlikte eşler malların da paylaşılmasını isteyebilirler.Mal paylaşımı davaları boşanma davaları ile birlikte açılabileceği gibi,boşanma davaları kesinleştikten 1 yıl içerisinde de açılabilmektedirler. KAÇ ÇEŞİT MAL REJİMİ VARDIR ? Medeni kanuna göre 4 tane mal rejimi vardır. Bunlar; Edinilmiş mallara katılma rejimi Mal ayrılığı rejimi Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi Mal ortaklığı rejimi […]

Daha Fazla
Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

TAZMİNAT DAVASI NEDİR?  Tazminat davaları, maddi tazminat ve manevi tazminat davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.Maddi Tazminat, hukuka aykırı bir fiil yada eylem sebebi ile, kişinin mal varlığındaki eksilme nedeniyle uğradığı zararın karşı taraftan tazminidir. Manevi tazminat ise,yine hukuka aykırı bir fiil ya da eylem sonucu kişide oluşan üzüntü, ızdırap ve elemin bir nebzede olsa giderilmesi […]

Daha Fazla
Kira Alacağı Davaları, Tahliye Davaları

Kira Alacağı Davaları, Tahliye Davaları

KİRA ALACAĞI DAVALARI TAHLİYE DAVALARI KİRA BEDELİ Kiracı kira sözleşmesi süresinde kiralayan kişiye kalma bedeli olarak  bir bedel ödemelidir. Buna kira bedeli denir. Tarafların anlaşması halinde kira bedeli altın veya döviz olarak da verilebilir.Kira bedelinin ödenmemesi ve bazı kanunda sayılan hallerin varlığı durumunda kiracının tahliye talep edilebilir. TAHLİYE DAVASI Kiracı kira verdiği yerde bulunduğu müddetçe […]

Daha Fazla
İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe İade Davası İşe iade davası, işçinin iş akdinin haksız nedenle fesih edilmesi halinde, işçi tarafından açılan davadır.İşe iade davalarında mahkeme, iş akdinin haklı nedenle fesih edilip edilmediğini araştıracaktır.Bu durumun ispatı iş verene aittir.Yani açılan işe iade davalarında,iş veren işçiyi haklı nedenle işten çıkardıklarını ispat edebilirse açılan işe iade davası reddedilebilecektir. Ancak iş veren, işçiyi […]

Daha Fazla
İş Kazası Davaları

İş Kazası Davaları

İş Kazası Davaları İş Kazası Tazminat Davası İşçiler, mesai saatleri içerisinde iş yerinde veya iş yeri dışında işi icabı bulunuyor ise, sigortalı çalışsın veya çalışmasın bir kaza geçirmiş ise,  iş kazasından kaynaklı tazminat davası açma hakkına sahiptirler. Bu tazminat, İş göremezlik tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca geçirdiği iş kazası nedeni […]

Daha Fazla
İş Davaları

İş Davaları

İŞ DAVALARI İş, işçi, işveren gibi konuları ele alan, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalına İş Hukuku denmektedir. İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmek,geçimlerini sağlayabilmek için geçmişten buyana çalışmış ve para kazanmaya çalışmışlardır. İŞ DAVALARI Özellikle Sanayilerin kurulması ile birlikte,sanayilerde ve fabrikalarda yüzlerce işçi zor şartlarda çalıştırılmıştır.Halen […]

Daha Fazla
Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası Boşanma sürecinde eşler ya anlaşarak ya da çekişerek evlilik birliğini sonlandırmaktadırlar.Eşlerin tüm konularda uzlaşmaları veya uzlaşmamış olmasına göre açılacak dava,ya anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası olacaktır. Bu açıdan tarafların anlaşmalı ile bağlantılı olarak anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi anlaşamadıkları taktirde çekişmeli boşanma davası da açılabilmektedir. Çekişmeli boşanmanın ne demek […]

Daha Fazla
Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Evliliğin doğal olduğu gibi boşanmalar da oldukça doğaldır. Boşanma istekleri ve davaları her geçen gün artış göstermekte. Boşanma sebeplerinin nedenleri genelde, şiddetli geçimsizlik, ihanet, dışarıdan müdahale, anlaşmazlık, fiziksel şiddet vs. gibi örnekler verilebilir. Bu yaşanan olaylar sonucunda eğer çiftler anlaşamadıklarını ve ayrılıcık sonucunda mutlu olabileceklerini düşündüklerinde anlaşmalı boşanma davaları devreye girmiş oluyor. […]

Daha Fazla
1 2 3
Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin