Mal Paylaşımı Davası

Mal Paylaşımı Davası

Mal Paylaşımı Davası

Boşanma ile birlikte eşler malların da paylaşılmasını isteyebilirler.Mal paylaşımı davaları boşanma davaları ile birlikte açılabileceği gibi,boşanma davaları kesinleştikten 1 yıl içerisinde de açılabilmektedirler.

KAÇ ÇEŞİT MAL REJİMİ VARDIR ?

Medeni kanuna göre 4 tane mal rejimi vardır. Bunlar;

 • Edinilmiş mallara katılma rejimi
 • Mal ayrılığı rejimi
 • Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi
 • Mal ortaklığı rejimi

2002 yılında yürürlüğe giren medeni kanuna göre eşler aralarında evlilik sözleşmesi (mal rejimi sözleşmesi)imzalanmamışlarsa ‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ ne tabi tutulurlar.

Mal Paylaşımı Davası

EDİNİLMİŞ MALLAR NE DEMEKTİR VE HANGİLERİDİR ?

Her bireyin evlilik boyunca karşılığını vererek elde ettiği mal varlığına ”edinilmiş mal varlığı” denilir. Önemli olan 2 husus vardır. Mal varlılığın evlilik süresince elde edilmiş olması bu hususlardan ilkidir. Diğer husus ise karşılığı verilerek elde edinilmiş olmasıdır. Edinilmiş mallara örnek olarak verilebilecekler:

 • Bireyin çalışması karşılığında aldığı maddi kazanç.
 • Sosyal güvenlik yada sosyal yardım kurumlarından alınan ödemeler.
 • Eğer miras varsa onun gelirleri.

KİŞİSEL MALLAR NE DEMEKTİR VE HANGİLERİDİR ?

Boşanma halinde sadece eşlerden birine kalacak mallardı. Bunlar;

 • Bireyin sadece kişisel kullanımına ait eşya. (Kıyafet-takı vb.)
 • Evlenmeden önce eşe ait olan mallar.
 • Miras yoluyla edinilen mallar.
 • Manevi tazminattan alınacak maddi kazanç.

YASAL MAL REJİMİ HANGİSİDİR?

Tarafların tabi olduğu Yasal mal rejimi 2002 yılından önce ve sonra olarak ikiye ayrılmıştır.

Evli eşlerin, 2002 Yılından önceki malları için, paylaşım söz konusu değildir.Yani mal kimin adına kayıtlı ise, diğer eş o maldan bir hak talep edememektedir.

2002 yılından önce veya sonra evlenmiş eşler, 2002 yılından sonra bir malvarlığı edinmiş iseler, edinilmiş mallara katılma rejimi sayesinde hak iddia edebilmektedirler.

Eğer taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, eşler 2002 yılından sonra alınan mallar için edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler.

Mal Rejimi Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi, yazılı olarak noter huzurunda yapılabilir.Tarafların seçtikleri ve düzenledikleri mal rejimi sözleşmesinin noterce onaylanması gerekmektedir.Ayrıca eşler, nikah için başvuru sırasında verecekleri bir yazılı beyan ile de mal rejimi sözleşmelerini seçebilmektedirler.

Tarafların kendi aralarında imzaladıkları, noterce onaylanmamış adi mal rejimi sözleşmesi, geçerlilik şartlarını taşımadığından, hukuki olarak bir anlam ifade etmeyecektir.

Eşler mal rejimi sözleşmesini evlenmeden önce noterde yapabilecekleri gibi, evlendikten sonra da herhangi bir zamanda noterde  mal rejimi sözleşmesi yapabilmektedirler.Evlendikten sonra yapılan mal rejiminin geçerlilik zamanı, taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olmaya başlayacaktır.

Örnek vermek gerekir ise, taraflar 01.01.2018 yılında evlenmişler ise ve herhangi bir mal rejimi seçmemişlerse,edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklardır.

Taraflar evlendikten 1 yıl sonra 01.01.2019 yılında mal ayrılığı rejimi seçmişler ve bu mal rejimi sözleşmesini noterde onaylamışlarsa, artık aradaki 1 yıl, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacak, sözleşmeyi yaptıkları tarih olan 01.01.2019 tarihinden sonra ise mal ayrılığı rejimine tabi olacaklardır.

EDİNİLMİŞ MALLAR NE DEMEKTİR VE HANGİLERİDİR ?

Her bireyin evlilik boyunca karşılığını vererek elde ettiği mal varlığına ”edinilmiş mal’’ denmektedir.Burada  önemli olan 2 husus vardır.

Bunlardan birincisi, Mal varlığının evlilik süresince elde edilmiş olması bu hususlardan ilkidir. Diğer husus ise karşılığı verilerek elde edinilmiş olmasıdır. Edinilmiş mallara örnek olarak verilebilecekler:

Bireyin çalışması karşılığında aldığı maddi kazanç ile alınan mallar, edinilmiş maldır.

Sosyal güvenlik ya da sosyal yardım kurumlarından alınan ödemeler.

Eğer miras varsa onun gelirleri.

KİŞİSEL MALLAR NE DEMEKTİR VE HANGİLERİDİR ?

Boşanma halinde paylaşımı olmayan, eşlerden birine kalacak olan mallardır. Bunlar;

Bireyin sadece kişisel kullanımına ait eşya. (Kıyafet-takı, ziynet eşyası vb.)

Evlenmeden önce eşe ait olan mallar.

Evlenmeden önceki bir malın satılıp, evlendikten sonra o değerde yeni bir mal alınması kişinin kişisel malı niteliğindedir.

Miras yoluyla edinilen mallar her eşin kişisel malıdır.

Manevi tazminattan alınacak maddi kazanç ile alınacak bir mal kişisel maldır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yazılar

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin