MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku

Miras hukuku,Gerçek bir kişinin ölümü halinde veya gaipliğine karar verilmesi halinde mallarının nasıl paylaşılacağını düzenleyen bir hukuk dalıdır.Ayrıca ölüme bağlı tasarrufları ve ölenin mallarının mirasçıları arasındaki paylaşımını düzenleyen bir hukuk dalıdır.
Hukuk Büromuz miras hukukuna ilişkin olarak aşağıdaki davalarda ve konularda hizmet vermektedir.

 • Vasiyetname düzenlenmesi,
 • Vasiyetnamenin iptali davası,
 • Tenkis Davası,
 • Muvazaa nedeni ile Açılarak Davalar,
 • Saklı Pay İhlali Nedeni ile açılacak Davalar,
 • Reddi Miras Davaları,
 • Terekenin Tespiti Davaları,
Miras Hukuku

Kimler Mirasçı Olabilir?
İki türlü mirasçı bulunmaktadır. Bunalar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Yasal mirasçılar: Yasa gereği mirasçı olurlar.
Atanmış Mirasçılar: Kanunda yasal mirasçı olarak gözükmedikleri halde,miras bırakanın geçerli iradesiyle mirasçı olma hakkına sahip olan mirasçılardır.

Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir?

Kişi, ölümünden sonra mallarının yasada öngörülen şekillerde paylaşılmasını istemeyebilir. Bu durumda mal varlığının nasıl kullanılacağını veya kimlere verileceğini sağlıklı bir anında karar verebilir. Buna ölüme bağlı tasarruf denilmektedir. Ölüme bağlı tasarrufların geçerli olması için bazı yasal zorunlulukları içermiş olması gerekmektedir.

Miras Hukuku

Miras bırakan kişi, sağlında yazdığı,geçerlilik şartlarını taşıyan vasiyetname ile veya yaptığı miras sözleşmesi ile mirasının nasıl paylaşılacağını belirleyebilir. Bu konuda, vasiyetname usulüne uygun yapılmış ise, ve geçerli bir vasiyetname ise, yasal mirasçıların saklı payı saklanarak vasiyetname düzenlenmiş ise, vasiyetnameye göre paylaşım yapılacaktır.

Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir?

 • Vasiyetname
 • Miras Sözleşmesi

Vasiyetname Çeşitleri Nelerdir?

 • Resmi Vasiyetname
 • Elyazısı İle düzenlenmiş vasiyetname
 • Sözlü Vasiyetname

Saklı Pay Nedir? Saklı Payın İhlali Halinde Ne yapılmalıdır?

Belirli miktarlardaki miras hakları kanun tarafından güvence altına alınmış olan mirasçıların bu haklarına saklı pay hakkı denilmektedir. Yani kanun, belirli mirasçıların miras paylarının bir kısmını korumuştur. Bu mirasçılar; altsoy, ana ,baba ve eştir. Bu konuda saklı payı ihlal edilen mirasçılar, bu konuda tenkis davası açarak saklı paylarının kendilerine verilmesini talep edebilmektedirler.

Saklı pay sahibi her mirasçı aynı zamanda yasal mirasçıdır ama tüm yasal mirasçıların saklı pay hakkı yoktur. Örnek vermemiz gerekirse kardeş, yasal mirasçılar arasındadır ancak kardeşin saklı pay hakkı bulunmamaktadır.

Miras Hukuku

Medeni Kanun tarafınca saklı pay sahibi olan mirasçılar yukarıda da bahsettiğimiz gibi çocuk ve torunlar, anne – baba ve eştir.

Miras bırakanın vasiyetnamesini saklı pay sahibinin ihlal etmesi durumunda mirasçılar için vasiyetnameye itiraz etme hakkı mümkün olacak ve ihlal boyutunda vasiyetin iptali yoluna gidilecektir. Bu sebeple vasiyetname düzenlenmeden önce hukuki destek alarak, ölümünden sonra geçerli olabilmesi için gerekli hukuki şartların varlığını araştırmak faydalı olacaktır.

Miras Hukuku

Reddi Miras Davası?
Miras hukukunun mirasçılara olanak sağladığı haklardan birisi de mirası reddetme hakkıdır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın ölümünden ardından 3 ay içerisinde herhangi bir sebep belirtmeksizin mirası reddedebilmektedir.

Terekenin Tespiti Davası Nedir?
Mirasçılar,miras bırakanın nerede ne malı olduğunu yani malvarlığını bilemeyebilirler.Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemelerinde Terekenin tespiti davası açarak,miras bırakanın malvarlığının araştırılmasını isteyebilirler.

Kız Çocuk ile Erkek Çocuk Aynı Miras Payına hak sahibi olabilirler mi?

Maalesef ki,Ülkemizin özellikle doğu kesimlerinde kız çocuk ile erkek çocuk arasında ayırım yapılabilmektedir. Bu eskiden daha fazla bir oran olsa da halen devam edebilmekte, erkek çocuklara daha fazla değer verilmekte, kız çocukların mirastan pay almasını engellemeye çalışabilmektedirler.Ancak kanun,kız çocukları ile erkek çocukları arasında bir ayırım yapmamıştır.

Miras Hukuku

Bu sebeple kız çocuklarıda,erkek çocukları gibi yasal olarak eşit haklara ve mirasa hak kazanmaktadır.Bu konuda,Miras bırakan,bir vasiyetname düzenlemiş ve erkek çocuklarına mirasını bırakmış ise,kız çocuklar söz konusu vasiyetnamenin iptali için dava açma hakkına sahiptirler.

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin