Muvazaa nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Muvazaa nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Muvazaa nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Muvazaa nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Kişinin üçüncü kişilerden mal saklaması ya da mal kaçırması işlemine muvazaa adı verilir. Taraflar asıl amaçlarını saklayarak gerçekten rızaları olmadığı bir sözleşmeyi üçüncü şahıslara karşı varmış gibi göstermek için anlaşmaya varmalarıdır. Söz konusu taraflar şeklen beyan ettikleri rızalarının bulunmadığında ve başka türlü olduğunda hemfikirdirler. Muvazaanın öğeleri, görünürdeki işlem, muvazaa anlaşması ve gizli işlemdir. Görünürdeki işlem, sırf üçüncü kişilere karşı kurulmuş olarak lanse edilen işlemi ifade eder. Muvazaa anlaşması, tarafların arasındaki durumun sırf üçüncü kişileri aldatma girişimi ile kurulduğuna dair anlaşmadır. Gizli işlem ise, taraflarca gerçekte kurulmak istenen işlemdir.

İçerdikleri öğelere göre muvazaa mutlak ve nisbi olarak ikiye ayrılıyor:

Mutlak Muvazaa, kişilerin aslında hiçbir işlem yapmadıkları halde, yalnız üçüncü kişilere karşı bir işlem yapmış gibi görünmek için işlem yapmaları haline denir. En yaygın örneği bir insanın hacizden kaçmak amacıyla mallarını başkalarına satmış ve devretmiş gibi göstermesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Borçlu bir kişi icra takibinden çıkmak için bir malını arkadaşına satmış gibi işlem yapıyor.

 

Nisbi Muvazaa, kişilerin aralarında yaptıkları bir işlemi, kendi gerçek iradelerine uymayan ve sırf etrafı aldatma amacıyla yaptıkları başka bir işlem altına gizlemeleri şeklinde ifade ediliyor. Yani taraflar, gerçek iradelerine uygun olarak yaptıkları sözleşmeyi iradelerine uymayan görünüşteki bir sözleşme ile saklıyor. Örneğin, kişi bir arkadaşına altın saati gerçekte bağışladığı halde, eşi ile uyuşmazlık yaşamaktan kaçınmak için görünüşte satmış gibi göstermiştir. Buna sözleşmenin niteliğinde muvazaa denir. Genellikle tapu işlemlerindeki vergi ya da harç yükünü hafifletmek için taşınmaz satışında sıklıkla karşılaşılan taraflarca bedelin gerçek değerinden düşük gösterilmesi de, bedelde muvazaa olarak adlandırılan diğer bir örnektir. Ayrıca kişide muvazaa olarak adlandırılan, gerçekte sözleşmede taraf olan üçüncü bir kişinin gizlenmesi amacıyla diğer bir kişinin taraf olarak gösterilmesi hali de nisbî muvazaa örneklerindendir.

Lehtarların gerçek iradelerine uymayan mevcut işlem yani muvazaalı işlem, ister mutlak muvazaa, ister nisbi muvazaa dahilinde olsun, hükmen geçersizdir. Muvazaalı işlem  taraflar arasında hiçbir hukuki sonuç alacak borç meydana getirmez. Muvazaalı durumlar için ‘’irade prensibi’’ uygulanır.

Bu gibi muvazaa hallerinde,alacaklı kişi,muvazaa nedeni ile söz konusu işlemin iptali için dava açma,hukuki süreç başlatma hakkına sahiptirler.

Yorumlar

 1. Avatar
  24 Ağustos 2019

  Merhaba babam kardeşime bir arsayı 15 yıl önce bağış yapmış benim yeni haberim oldu babam hala yaşıyor.ne yapmalıyım yada babam ölünce muvazaa olurmu birde zaman asimi oluşumudur teşekkür ederim

  1. Avukat Derya Tereci Y.
   Avukat Derya Tereci Y.
   27 Ağustos 2019

   Merhaba;
   Kişi sağken malları üzerinde istediği gibi tasarruf etme ehliyeti bulunmaktadır.Aksi durum,anayasal hak olan mülkiyet hakkının ihlali olur.Bu sebeple babanızın sağken yaptığı tasarruf geçerlidir, ölmesini takiben muris muvazaası nedeniyle tasarrufun iptali davası açmanız gerekmektedir.
   Şuanda maalesef muris ölmeden herhangi bir şey yapamazsınız. Miras bırakanın(babanızın) saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan mal devri ve karşılıksız kazandırmalar tenkise tâbidir. Alt soyun saklı payları yasal miras paylarının yarısıdır. Miras bırakan sağlar arası tasarrufla saklı paylı mirasçıların miras paylarını zedelemiş olsa da hatta mahfuz hisselerini (saklı payını) bertaraf ettiği kesin olsa ve onun ölümü beklenirse telafisi imkânsız zararlar doğacak olsa bile mirasçılar miras bırakan yaşadığı sürece tenkis davası açamazlar, herhangi bir gerekçeyle ihtiyati tedbir talebinde de bulunamazlar. Onların hakları kesin olarak miras bırakanın ölümüne bağlıdır.Ancak babanız tüm malvarlığını elinden çıkartmaya çalışıyorsa,savurganlık yapıyorsa,akli dengesi yerinde değilse vs.başkaca kanundan doğan sebepler söz konusu ise bu konuda babanıza vasi tasiyini atanması için vesayet davası açabilirsiniz.Daha detaylı bilgi almak isterseniz ofisimize gelebilirsiniz.
   İyi günler dilerim…

 2. Avatar
  29 Kasım 2019

  Merhabalar, sizlerin yardımına ihtiyacım var. Baba sağlığında bir arsasını eşinin üzerine satış yaparak devir etmiş, baba vefat ettikten sonra bu duruma 4 çocuktan bir tanesi itiraz ederek arsanın tümü üzerinde muvazza davası açıyor, fakat davayı kaybediyor, dava açan çocuğu bu davanın dışında kendi hissesi üzerinde tekrar dava açabilirmi… Çok tşk ederim Cevabınız ve ilginiz için şimdiden

  1. Avukat Derya Tereci Y.
   Avukat Derya Tereci Y.
   2 Aralık 2019

   Yeşim hanım merhaba.Bir dava açılıp karara bağlanmış ve kesinleşmişse yeniden aynı konu ile ilgili dava açılamaz malesef. Oyüzden daha önce açılan davayı görmem lazım ki yeniden dava açabilir misiniz açamaz mısınız sizi bilgilendirebileyim. Saygılarımla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin