Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

TAZMİNAT DAVASI NEDİR?  Tazminat davaları, maddi tazminat ve manevi tazminat davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.Maddi Tazminat, hukuka aykırı bir fiil yada eylem sebebi ile, kişinin mal varlığındaki eksilme nedeniyle uğradığı zararın karşı taraftan tazminidir. Manevi tazminat ise,yine hukuka aykırı bir fiil ya da eylem sonucu kişide oluşan üzüntü, ızdırap ve elemin bir nebzede olsa giderilmesi […]

Daha Fazla
İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe İade Davası İşe iade davası, işçinin iş akdinin haksız nedenle fesih edilmesi halinde, işçi tarafından açılan davadır.İşe iade davalarında mahkeme, iş akdinin haklı nedenle fesih edilip edilmediğini araştıracaktır.Bu durumun ispatı iş verene aittir.Yani açılan işe iade davalarında,iş veren işçiyi haklı nedenle işten çıkardıklarını ispat edebilirse açılan işe iade davası reddedilebilecektir. Ancak iş veren, işçiyi […]

Daha Fazla
İş Kazası Davaları

İş Kazası Davaları

İş Kazası Davaları İş Kazası Tazminat Davası İşçiler, mesai saatleri içerisinde iş yerinde veya iş yeri dışında işi icabı bulunuyor ise, sigortalı çalışsın veya çalışmasın bir kaza geçirmiş ise,  iş kazasından kaynaklı tazminat davası açma hakkına sahiptirler. Bu tazminat, İş göremezlik tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminatı olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca geçirdiği iş kazası nedeni […]

Daha Fazla
İş Davaları

İş Davaları

İŞ DAVALARI İş, işçi, işveren gibi konuları ele alan, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalına İş Hukuku denmektedir. İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmek,geçimlerini sağlayabilmek için geçmişten buyana çalışmış ve para kazanmaya çalışmışlardır. İŞ DAVALARI Özellikle Sanayilerin kurulması ile birlikte,sanayilerde ve fabrikalarda yüzlerce işçi zor şartlarda çalıştırılmıştır.Halen […]

Daha Fazla
Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin