Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tapu İptal ve Tescil Davaları

Tapu iptal ve tescil davaları Gayrimenkul satışlar resmi bir şekilde yapılmazsa geçersiz sayılır. Bununla birlikte resmi şekilde yapılmayan sözleşmeler ceza-i şartlara uygun hükümlerde geçerli sayılmaz.

Medeni Kanunu’nun 706. maddesinde yer alan cümleye göre; “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.” yazısı belirtilmektedir.

Borçlar Kanunu’nun. 213.maddesinde yer alan cümleye göre; “Gayrimenkul bey’i muteber olmak için resmi senede raptedilmek şarttır.Gayrimenkule dair beyi vadi ve bey’i bilvefa ve istimlak mukavelesi resmi senede raptedilmedikçe muteber değildir. Mukaveleden mütevellit şuf’a hakkı için tahriri şekil kafidir.”  yazısı belirtilmektedir.

 

Tapu Kanunu’nun 26. maddesinde yer alan cümleye göre; “Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakilen istimale elverişli bir bölümünden munhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından tanzim edilir.”

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin