Ticaret ve Şirketler Hukuku

Günümüz ekonomik piyasasında, iş dünyasının kapladığı alan ve Şirketlere verilen önem büyüktür. Şirketlerin, gerek alışveriş halinde olduğu şirketlerle olsun, hizmet sunduğu kişilerle olsun, mal sattığı- mal aldığı diğer şirketlerle olsun, işçilerle olsun hukuki problemleri kaçınılmaz olmaktadır. Bu konuda bizler, şirket avukatı olarak, danışmanlık verdiğimiz şirketler için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  •  Şirket lehine veya aleyhine açılmış davaları takip etmek,
  •  Şirketin alacaklarını takip etmek, tahsil edemediği çek-senet-fatura alacakları gibi evraklar hakkında icra takibi başlatmak,
  •  Şirketlerin işçiler ile aralarında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak, Oluşabilecek uyuşmazlıklar hakkında tutanak tutmak, ihtarname göndermek,
  •  Şirketlerin 3.kişiler ile yapacağı sözleşmeleri hazırlamak, Hazır sözleşmeleri inceleyip bu konuda hukuki destek sağlamak, olası riskleri belirlemek ve önüne geçmek, belirlenen hususları yasal zemine oturtmak,
  •  Şirket toplantılarında talep olur ise şirketi temsilen bulunmak,
  •  Şirketlere hukuki danışmanlık vererek, olası hukuki problemler hakkında önlem almak, mevcut hukuki problemlere çözüm bulmak gibi…

Bireylerin ekonomik alandaki faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğu ticari alanda yer almaktadır. Gerçek kişilerin ve ekonomik alanda yatırım yapmış kişilerin gelir kaynaklarının ekonomik alandaki ağırlıkları hukuk alanının da önemi arttırmaktadır.
Ticaret hukukunu tam anlayabilmeniz için kapsadığı ticari iş ve hükümlerini , haksız rekabet vb. Kavramları bilmemiz gerekmektedir. Ticari hukuk davalarında görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku ile ilgili daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin