Ticari Şirket Avukatı

Ticari İşletme hukuku, ticarî işletmeyi ve tacirin faaliyetlerini düzenler. Kanunda da “Ticarî işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. (TTK m.11/I).” şeklinde tanımlanmıştır.

Kanun maddelerinde de belirtildiği gibi,  işletmenin “ticari işletme” durumuna gelebilmesi için kanunda 4 unsur vardır.

Bunlar ;

  • Gelir sağlamak
  • Süreklilik
  • Bağımsızlık
  • Esnaf faaliyeti sınırlarını aşma

şartlarını sağlaması gerekir.

Günümüz ekonomik piyasasında, iş dünyasının kapladığı yer ve Şirketlere verilen önem fazladır. Şirketlerin,gerek alışveriş halinde olduğu şirketlerle olsun,hizmet verdiği şahıslarla olsun,mal sattığı-mal aldığı diğer şirketlerle olsun, işçilerle olsun hukuki problemleri kaçınılmaz olmaktadır.Bu konuda bizler,şirket avukatı olarak,danışmanlık verdiğimiz şirketler için aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

-Şirket lehine veya aleyhine açılmış davaları takip etmek,

-Şirketin alacaklarını takip etmek,tahsil edemediği çek-senet-fatura alacakları gibi evraklar hakkında icra takibi başlatmak,

-Şirketlerin işçiler ile aralarında çıkan uyuşmazlıklarını çözümünde yardımcı olmak, Oluşabilecek uyuşmazlıklar hakkında tutanak tutmak, ihtarname göndermek

-Şirketlerin 3.kişiler ile yapacağı sözleşmeleri hazırlamak, Hazır sözleşmeleri inceleyip bu konuda hukuki destek sağlamak,olası riskleri belirlemek ve önüne geçmek,belirlenen hususları yasal zemine oturtmak,

-Şirket toplantılarında talep olur ise şirketi temsilen bulunmak,

-Şirketlere hukuki danışmanlık vererek, olası hukuki problemler hakkında önlem almak, mevcut hukuki problemlere çözüm bulmak gibi…

Ticari İşletme – Esnaf İşletmesinde Kanuni Sınır Nedir?

Ticari işletme faaliyetinden söz edebilmek için ortada esnaf işletmesi boyutunu aşan bir işletme var olmalıdır. Sonuçta bir faaliyet ticari işletme olarak nitelendirildiğinde Türk Ticaret Kanunu’nun uygulama alanına girecek, ticari işletme dışında bir işletme (esnaf işletmesi) olarak vasıflandırılırsa bu kanunun kapsamına girmeyecektir. Ticaret hukuku; tacirler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlerken; esnaflar ticaret hukukunun konusuna değil, borçlar hukukunun konusuna girmektedir. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.

Her yıl değişen ve enflasyon oranları ölçüsünde artırılan bu limitler, 2018 yılı için şu şekilde tespit edilmiştir:

  • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 194.000-TL veya satış tutarı 263.000-TL’yi aşanlar
  • Yukarıda belirtilenlerin dışında bir işle uğraşıp da yıllık gayri safi iş hasılatı 103.000-TL’yi aşanlar
  • İlk iki bentteki işlerin birlikte yapılması halinde, iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı 194.000-TL’yi aşanlar

ticari işletme olarak kabul edilecektir. Bu oranların altında kalan işletmeler ise esnaf işletmesi olarak adlandırılır.

Nişantaşı Ticari Şirket Avukatı

Adres: Osmaniye Mah. Kireç Ocağı Yolu Sokak Anıtsaray Apt. A Blok No:1 Daire:8 Bakırköy/İstanbul

Gsm: +90 (532) 476 7886

E-mail: info@avukatderyatereciyildirim.com

Arnavutköy iş Kazası Avukatı

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin