Vasi Atanması

Vasi Atanması

VASİ ATANMASI

Vasi Atanması nedir?

Vasi Atanması, en saf anlatımıyla 18 yaşından küçüklerin kanuni hakları sınırlandırılmış kişilere mahkeme tarafından belirlenen kişilerdir. Kısaca anlaşılması için veli tabiri ile tanımlayabiliriz.

Vasi Atanması Gerektiren Haller Nelerdir?

-Küçüklük
-Akıl Hastalığı yada Akıl Zayıflığı
-Savurganlık, Alkol yada Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim
-Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza
-İstek Üzerine

1- Küçüklük

Nüfus memurları velayet altında bulunmayan bir küçüğün idari makamlar, noterler ve mahkemeler Medeni Kanun’a göre bunu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadır.

2- Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı (Demans gibi, Alzheimer gibi) nedenleriyle iş göremeyen yada korunması için ve bakım gerektiren kişiler için kendilerine bir vasi yada kayyım atanır.

3- Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim

Medeni Kanunu’nun . maddesine göre savurganlığı, alkol bağımlılığı, kötü yaşam tarzı gibi sebeplerden dolayı ailesini yoksulluğa düşürme tehlikesi olan, bakıma ve yardıma muhtaç kişiler için bir vasi yada kayyım atanır.

4- Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza

Bir yıldan ya da daha fazla süreli bağlayıcı cezaya mahkum bırakılan her ergin kısıtlanır. Yetkili makam hükümlünün cezayı çekmeye başladığını yetkili vesayet makamına bildirmesi gerekir.

5- İstek Üzerine

Sakatlığı, yaşlılığı, deneyimsizliği, ağır hastalık sebebiyle işlerini olması gereken gibi yapamayan her ergine bir vasi ya da kayyım atanması belirtebilir. Hakim, vesayet isteğinde bulunan bireyi dinlemeden vasi yada kayyım tayinine karar veremez.

Mahkeme Vasi Olarak Kimleri Seçer

vasi alıcak 18 yaşından küçük kişinin ebevynleri vasi olabiliyorsa mahkeme tarafından vasi olarak atanır. Ama mahkeme  vasi olarak anne ve babasını uygun olarak görmezse yakın akrabalarından birisini vasi olarak tayin edilir.

Vasinin Sorumluluğu

Vasinin sorumlulukları arasında defter tutma, değerli şeylerin saklanması, taşınırların satılması, paraların yatırılması ve taşınmazların satılması gibi görevler yer alıyor.

-Defter tutma

MADDE 438.- Vasiliğe atanma kararının kesinleşmesi üzerine vasi ile vesayet makamının görevlendireceği bir kişi tarafından, vakit geçirilmeksizin, yönetilecek mal varlığının defteri tutulur.

-Değerli şeylerin saklanması

MADDE 439.- Kıymetli evrak, değerli eşya, önemli belge ve benzerleri, malvarlığının yönetimi bakımından bir sakınca yoksa, vesayet makamının gözetimi altında güvenli bir yere konulur.

-Taşınırların satılması

MADDE 440.- Vesayet altındaki kişinin menfaati gerektirirse değerli şeylerin dışındaki taşınırlar, vesayet makamının vereceği talimat uyarınca, açık artırma ile satılır. Hâkim, özel durumları, taşınırın niteliğini veya değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da karar verebilir.

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin